Oljedirektoratet

Feltutbygginger

11.01.2013 Det er levert inn et betydelig antall planer for utbygginger og drift (PUD) i 2012: Seks i Nordsjøen og to i Norskehavet. Av disse ble fire i Nordsjøen og to i Norskehavet godkjent av myndighetene før årsskiftet.

Nordsjøen

De godkjente er Total-opererte 30/7-6 «Martin Linge» (tidligere «Hild»), som ble påvist allerede i 1978. Reservoarene inneholder gass under høyt trykk og høy temperatur, og det er også påvist olje. Feltet er planlagt utbygd med en fast produksjonsinnretning.

Videre er 16/1-8 «Edvard Grieg» (tidligere «Luno») godkjent utbygd med en fast innretning. Det blir det første store utbyggingsprosjektet i Norge for Lundin. Innretningen skal også sluttbehandle produksjonen fra Ivar Aasen.   

I tillegg er det godkjent tre planer med undervannsutbygging: Marathon-opererte «Bøyla» som skal knyttes opp mot Alvheim, Statoil-opererte «Svalin» som knyttes opp mot Grane, og «Jette» som knyttes opp mot Jotun. «Jette» er det første utbyggingsprosjektet til Det norske oljeselskap. Planen ble levert i 2011.

De to PUDene som ennå ikke er godkjent er for Statoil-opererte 15/5-1 «Dagny» og Det norske-opererte 16/1-9 «Ivar Aasen» (tidligere «Draupne»), som skal samordnes med «Edvard Grieg». Begge disse er planlagt utbygget med faste produksjonsinnretninger.


Norskehavet

I januar 2012 ble planen for Statoil-opererte «Skuld» godkjent. Feltet skal produsere olje fra tre bunnrammer som er knyttet opp til Norne-skipet.

Planen for gasskompresjon på havbunnen på det Statoil-opererte Åsgard-feltet ble godkjent i mars 2012. Det skal installeres kompressorer på havbunnen som skal øke utvinningen fra feltene Mikkel og Midgard. Åsgard gasskompresjon representerer ny teknologi som kan bidra til å øke gassutvinningen og forlenge levetiden på andre felt.

I tillegg er det nylig levert PUD for gass- og kondensatfunnet 6707/10-1 «Aasta Hansteen» (tidligere kjent som «Luva»), om lag 140 kilometer nord for Nornefeltet. Gassen herfra er planlagt transportert sørover til Nyhamna i Møre og Romsdal i en gassrørledning, som skal bygges med så stor kapasitet at den også kan ta gassen fra andre utbygginger i området.

Plan for anlegg og drift (PAD) for denne rørledningen, kalt Polarled, ble også levert i januar i år.


Flere utbygginger framover

Oljeselskapene legger opp til å levere om lag 20 planer for utbygging og drift i de neste to årene. Av disse kan det komme cirka ti i Nordsjøen, seks i Norskehavet og to i Barentshavet, hvor det ikke har blitt godkjent noen PUD siden Goliat i 2009.

 

Oppdatert: 11.01.2013

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.