Oljedirektoratet

Feltutbygginger

11.01.2013 Det er levert inn et betydelig antall planer for utbygginger og drift (PUD) i 2012: Seks i Nordsjøen og to i Norskehavet. Av disse ble fire i Nordsjøen og to i Norskehavet godkjent av myndighetene før årsskiftet.

Nordsjøen

De godkjente er Total-opererte 30/7-6 «Martin Linge» (tidligere «Hild»), som ble påvist allerede i 1978. Reservoarene inneholder gass under høyt trykk og høy temperatur, og det er også påvist olje. Feltet er planlagt utbygd med en fast produksjonsinnretning.

Videre er 16/1-8 «Edvard Grieg» (tidligere «Luno») godkjent utbygd med en fast innretning. Det blir det første store utbyggingsprosjektet i Norge for Lundin. Innretningen skal også sluttbehandle produksjonen fra Ivar Aasen.   

I tillegg er det godkjent tre planer med undervannsutbygging: Marathon-opererte «Bøyla» som skal knyttes opp mot Alvheim, Statoil-opererte «Svalin» som knyttes opp mot Grane, og «Jette» som knyttes opp mot Jotun. «Jette» er det første utbyggingsprosjektet til Det norske oljeselskap. Planen ble levert i 2011.

De to PUDene som ennå ikke er godkjent er for Statoil-opererte 15/5-1 «Dagny» og Det norske-opererte 16/1-9 «Ivar Aasen» (tidligere «Draupne»), som skal samordnes med «Edvard Grieg». Begge disse er planlagt utbygget med faste produksjonsinnretninger.


Norskehavet

I januar 2012 ble planen for Statoil-opererte «Skuld» godkjent. Feltet skal produsere olje fra tre bunnrammer som er knyttet opp til Norne-skipet.

Planen for gasskompresjon på havbunnen på det Statoil-opererte Åsgard-feltet ble godkjent i mars 2012. Det skal installeres kompressorer på havbunnen som skal øke utvinningen fra feltene Mikkel og Midgard. Åsgard gasskompresjon representerer ny teknologi som kan bidra til å øke gassutvinningen og forlenge levetiden på andre felt.

I tillegg er det nylig levert PUD for gass- og kondensatfunnet 6707/10-1 «Aasta Hansteen» (tidligere kjent som «Luva»), om lag 140 kilometer nord for Nornefeltet. Gassen herfra er planlagt transportert sørover til Nyhamna i Møre og Romsdal i en gassrørledning, som skal bygges med så stor kapasitet at den også kan ta gassen fra andre utbygginger i området.

Plan for anlegg og drift (PAD) for denne rørledningen, kalt Polarled, ble også levert i januar i år.


Flere utbygginger framover

Oljeselskapene legger opp til å levere om lag 20 planer for utbygging og drift i de neste to årene. Av disse kan det komme cirka ti i Nordsjøen, seks i Norskehavet og to i Barentshavet, hvor det ikke har blitt godkjent noen PUD siden Goliat i 2009.

 

Oppdatert: 11.01.2013

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.