Oljedirektoratet

Sokkelåret 2012 - pressemeldinger

11.01.2013 I 2012 ble det satt salgsrekord for norsk gass, men oljeproduksjonen gikk ned mer enn ventet. Likevel gir nye lønnsomme funn og rekordmange utbygginger de nærmeste årene grunnlag for langsiktig verdiskaping.

Oljedirektoratets prognoser viser høy aktivitet i neste femårsperiode, og totalproduksjonen ventes å ligge omtrent på samme nivå som i 2012. I fjor ble det gjort 13 nye funn, fem i Nordsjøen, fem i Norskehavet og tre i Barentshavet. 41 letebrønner ble avsluttet. Det største oljefunnet er 7220/7-1 «Havis» i Barentshavet, som planlegges utbygd sammen med 7220/8-1 «Skrugard», som ble funnet i 2011. Begge disse funnene har bidratt sterkt til den store interessen for Barentshavet, som blant annet kommer til syne gjennom søknadene i 22. konsesjonsrunde som ble lyst ut i 2012.

"Høy oljepris, høy funnsuksess og høyt aktivitetsnivå stiller også høye forventninger til næringen. Disse forventningene er nedfelt i oljemeldingen og handler nettopp om å gjøre funn, bygge ut funnene og ikke minst å øke utvinningen fra felt i drift," sier oljedirektør Bente Nyland.

I Nordsjøen har både Statoil og Lundin boret flere avgrensningsbrønner til storfunnet Johan Sverdrup. Dessuten har Statoil gjort et gassfunn, 2/2-21 «King Lear» sør i Nordsjøen, og Wintershall gjorde et interessant oljefunn i brønn 35/9-7 «Skarfjell» i den nordlige delen av Nordsjøen.

Ressursene i de nye funnene er beregnet til 132 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), dette tilsvarer 58 prosent av produksjonen i 2012.  Leting

Per i dag er det 16 feltutbygginger i gang på norsk sokkel. I tillegg har selskapene varslet at de planlegger å sende inn ytterligere rundt 20 planer for utbygging og drift (PUD) de kommende to årene. Dette gir et høyt investeringsnivå. Investeringene - eksklusive leting - ventes å bli ca 157 milliarder kroner i 2013, og de antas å stige jevnt til om lag 190 milliarder i 2017. Dette gir en årlig vekst på ca fem prosent. En stor del av kostnadsveksten kommer fra boring fra flyttbare borerigger.

Petroleumsproduksjonen er ventet å gå litt ned i 2013 for å stige igjen i 2014 – og deretter holde seg på samme nivå i perioden fram til 2017. Den uventede nedgangen i oljeproduksjon i 2012 ble mer enn kompensert av det rekordhøye gassalget, og i kommende femårsperiode vil gass stå for om lag halvparten av petroleumssalget fra sokkelen.

I 2012 hadde Oljedirektoratet en gjennomgang av de uoppdagede ressursene. Dette arbeidet, sammen med nye funn og revurdering av tidligere ressursanslag har gitt en økning i de totale ressursene på sokkelen - fra 13,1 til 13,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette tallet inkluderer olje og gass som er solgt og levert.

"Økningen i ressursanslaget og nye, store funn viser at norsk sokkel fortsatt byr på overraskelser, og at det god grunn til fortsatt optimisme på vegne av olje- og gassvirksomheten i Norge," sier Bente Nyland.

 

Oppdatert: 16.01.2013

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.