Oljedirektoratet

Leverte utbyggingsplan for Trestakk-funnet

01.11.2016 Rettighetshaverne i Trestakk-funnet i Norskehavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. Forventede investeringer er 5,5 milliarder kroner.

Trestakk er et oljefunn som ligger i blokk 6406/3 cirka 20 kilometer sør for Åsgard-feltet. Utvinnbare ressurser er beregnet til 10,5 millioner standard kubikkmeter olje (72 millioner fat olje).

Vanndybden i området er rundt 300 meter og reservoaret ligger på 3900 meters dybde.

Funnet ble påvist i 1986. Det har flere ganger tidligere vært vurdert å bygge det ut. Rettighetshaverne har nå lagt fram en utbyggingsplan med planlagt produksjonsstart i andre kvartal 2019.

I PUD-en foreslår rettighetshaverne at Trestakk bygges ut med en undervannsutbygging, én bunnramme med fire brønnslisser, samt en femte satellittbrønn. Det skal bores tre produksjonsbrønner og to gassinjeksjonsbrønner. Undervannsanlegget skal knyttes opp til Åsgard A-installasjonen for prosessering, måling og gassinjeksjon.

På norsk sokkel er det investert store beløp i infrastruktur og Oljedirektoratet er opptatt av at denne blir utnyttet på en effektiv og god måte.

«Det er gledelig at rettighetshaverne i Trestakk har besluttet et prosjekt som sikrer mer produksjon til Åsgard A og dermed gir mulighet for forlenget levetid for produksjonsskipet,» sier Kalmar Ildstad, Oljedirektoratets underdirektør for utbygging og drift i Norskehavet.

Han legger til at direktoratet en periode var bekymret for at ressurser i Trestakk skulle gå tapt, med bakgrunn i antatt kortere levetig for Åsgard A, fordi rettighetshaverne ikke tidlig nok tok beslutning om utbygging. Dette igjen kunne føre til reduksjon i utvinnbare volum og dermed tap av verdier.

«Oljedirektoratet forventer at alle lønnsomme prosjekter bygges ut og at det legges planer som tar hensyn til omkringliggende infrastruktur. Rettighetshaverne har nå gjort et grundig arbeid med å redusere investeringskostnadene på Trestakk. I tillegg har studier vist at levetiden på Åsgard A kan forlenges, noe som også bidrar til mer produksjon fra Åsgard. Oljedirektoratet forventer at realisering av ressursene vil bidra til å skape verdier både for det norske samfunnet og for rettighetshaverne i Trestakk og Åsgard,» sier Ildstad.

Trestakk ligger i utvinningstillatelse 091. Statoil er operatør med en andel på 59,1 prosent. De andre rettighetshaverne er ExxonMobil (33 prosent) og Eni (7,9 prosent).

 

Trestakk bygges ut som et undervannsfelt. Oljen skal transporteres til Åsgard A for prosessering og eksport. (Illustrasjon: Statoil).

Trestakk bygges ut som et undervannsfelt.
Oljen skal transporteres til Åsgard A for prosessering og eksport.
(Illustrasjon: Statoil).

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.