Oljedirektoratet

Mottok ubyggingsplan for Dvalin

03.10.2016 Olje og energidepartementet og Oljedirektoratet (OD) har mottatt planen for utbygging og drift (PUD) for Dvalin-funnet i utvinningstillatelse 435 i Norskehavet.

Funnet opereres av DEA. Planlagt produksjonsstart er oktober 2020.

Dvalin er et gassfunn som ligger i blokk 6507/7, 14 kilometer nordvest for oljefeltet Heidrun og 290 kilometer fra land (Nyhamna). Estimerte utvinnbare ressurser fra funnet er om lag 18 milliarder standard kubikkmeter gass. Vanndybden i området er rundt 370 meter og reservoaret ligger rundt 4250 meter ned i undergrunnen.

Dvalin blir en undervannsutbygging knyttet opp mot en ny prosessmodul på Heidrun-plattformen. På Heidrun blir gassen delvis prosessert og deretter sendt videre i et nytt eksportrør til Polarled og videre til Nyhamna. Der vil gassen bli endelig prosessert før videre transport til markedet i Europa.

Forventede investeringer er i overkant av ti milliarder kroner (faste 2016-kroner).

Utvinningstillatelse 435 ble tildelt i 2006. Undersøkelsesbrønnen som resulterte i funnet «Zidane» ble boret i 2010. Funnet er foreslått bygget ut med en fire-slots bunnramme knyttet opp mot Heidrun for prosessering og videre eksport til rørledningssystemet Polarled og landanlegget Nyhamna i Møre og Romsdal.

Etableringen av Polarled har muliggjort en tidlig utvikling av funnet samt en kostnadseffektiv utnyttelse av ledig plass og vektkapasitet på Heidrun. Det er mulig å knytte opp ytterligere bunnrammer og brønner til den planlagte undervannsstrukturen. Dette gir muligheter for utvikling av eventuelle tilleggsressurser i Dvalin, i tillegg til andre ressurser i området. Det skal bores fire produksjonsbrønner i Dvalin.

«OD er opptatt av at lønnsomme prosjekter bygges ut og hvor det er mulig, utnytter eksisterende infrastruktur. Vi forventer at realisering av ressursene i Dvalin bidrar til å skape verdier både for det norske samfunnet og for rettighetshaverne i Dvalin, Heidrun og Polarled. I tillegg kan utbyggingen av Dvalin gi spennende muligheter for videre utvikling av andre ressurser i området,» sier Kalmar Ildstad, underdirektør for utbygging og drift i Norskehavet.

Navnet Dvalin kommer fra norrøn mytologi og er et av fire hjortedyr som ifølge den yngre Edda løper rundt verdenstreet Yggdrasil og beiter i løvverket.

 

Fra venstre: Jon Sandnes, Lars Stoltenberg, Lars Moe, Tord Lien, Hans-Hermann Andreae Foto: OED

Fra venstre: Jon Sandnes, Lars Stoltenberg, Lars Moe, Tord Lien, Hans-Hermann Andreae.
Foto: OED

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler steg for steg
25.03.2024 Havbunnsmineraler representerer en ny og spennende mulighet for Norge. Vi kan bli et foregangsland – slik vi har vært det innen olje- og gassnæringen, både innen forvaltning av ressurser og utvikling av teknologi.
Boreløyve for brønn 24/6-5
25.03.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/6-5 i utvinningsløyve 203, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Vi har nå to ledige stillingar
22.03.2024 Den eine ledige stillinga er IT-prosjektleiar og den andre er underdirektør for økonomi og fellestenester. Begge stillingane er ved hovudkontoret vårt i Stavanger.
Meld deg på Teknologidagen 2024
22.03.2024 Nå er et svært spennende program med foredrag fra en rekke selskaper klart for Teknologidagen 6. juni.
Næringen gir Sokkeldirektoratet godt skussmål
21.03.2024 Nesten alle ledere i petroleumsnæringen vurderer at Sokkeldirektoratet når målet om å bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen. Dette er blant resultatene i en stor brukerundersøkelse vi har fått utført.