Oljedirektoratet

En milepæl for Barentshavet

05.12.2017 Rettighetshaverne i Johan Castberg-funnet i Barentshavet leverte i dag en Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

Utbyggingsløsningen legger til rette for videre utvikling av denne petroleumsprovinsen. Forventede investeringer er opp mot 50 milliarder kroner.

Johan Castberg ligger 240 kilometer nordvest for Melkøya LNG-anlegg i Hammerfest og 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet. Vanndypet i området er rundt 400 meter. Johan Castberg blir den nordligste utbyggingen på norsk sokkel.

Foreslått utbyggingsløsning er et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO) med tilhørende undervannsanlegg med brønner. Lasting av olje skal skje på feltet og transportskip frakter oljen til markedet.

Samtidig utreder operatøren Statoil, i samarbeid med de andre operatører i Barentshavet, mulighetene for å finne en lønnsom oljeterminalløsning på Veidnes i Finnmark.

Planen er å starte produksjonen i fjerde kvartal 2022, elleve år etter funnbrønnen 7220/8-1. Feltet har en forventet levetid på 30 år.

Det er forventet at det kan utvinnes 88,7 millioner standard kubikkmeter olje fra Johan Castberg. Det tilsvarer 558 millioner fat. Grunnlaget for utbyggingen er oljefunn i tre adskilte forekomster (Skrugard, Havis og Drivis).

Johan Castberg blir den første infrastruktur i denne petroleumsprovinsen og blir dermed en viktig byggekloss for framtidig aktivitet i Barentshavet sørvest og videre nordover. Myndighetene har vært opptatt av at det velges en løsning som legger til rette for videre utvikling av provinsen – ut over en løsning som bare er skreddersydd for Johan Castbergs behov.

Johan Castberg ligger i utvinningstillatelse 532. Statoil er operatør med en andel på 50 prosent. De andre rettighetshaverne er Eni med 30 prosent og Petoro med 20 prosent.

 

Johan Castberg Illustrasjon: Grafisk Geologi & Print / Statoil

Johan Castberg
Illustrasjon: Grafisk Geologi & Print / Statoil

Oppdatert: 05.12.2017

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.