Oljedirektoratet

SMIL

15.09.2017 Oljedirektoratet (OD) har lansert en ny og utvidet versjon av SMIL-portalen.

SMIL ble etablert i 2015 som del av regjeringens program for å digitalisere samhandling mellom myndighetene og oljeselskapene. SMIL er fra oppstart benyttet til søknader om utsettelse av frister for arbeidsforpliktelser i utvinningstillatelsene. Fra 15.september 2017 skal SMIL også brukes til meldinger fra operatør til OED/OD om beslutninger tatt i lisensene.

Systemet er tilgjengelig via ekstranettet License2Share (L2S).

«Hensikten med SMIL, som står for smart interaktiv lisensadministrasjon, er å strømlinjeforme og forbedre kommunikasjon og søknadsprosesser for selskapene og for OD,» sier Maria Juul, som er underdirektør for informasjonsforvaltning.

Søknader og meldinger som sendes inn til myndighetene via SMIL, gjelder arbeidsforpliktelsene som utvinningstillatelsene har i leteperioden (initiell periode). Denne perioden varer som regel i fire til åtte år. Etter tildeling må utvinningstillatelser vanligvis gjennomføre et arbeidsprogram, som kan omfatte innsamling av seismikk og boring av letebrønner, med et sett av tidsfrister.

«Den nye versjonen av SMIL inneholder forbedringer av opprinnelig modul for å søke om utsettelse av frister, og en ny modul for å melde til OED/OD om beslutning tatt i lisensen om å gjennomføre neste del av arbeidsprogrammet, eller oppgi utvinningstillatelsen,» sier Juul.

Les mer om:
Nettportalen SMIL >>


Kontaktperson:

Toril Opstvedt, tlf: 51 87 66 52

Oppdatert: 29.09.2017

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen ”Toppand aust” i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr (35/11-29s).
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.