Oljedirektoratet

ONS’ ærespris til Bente Nyland

27.08.2018 Oljedirektør Bente Nyland er tildelt ONS’ ærespris 2018 for sin betydelige innsats for å utvikle norsk olje- og gassindustri.

Prisen ble delt ut under ONS’ åpningskonsert mandag kveld.

«Bente Nyland står fram som en strategisk leder med en eksepsjonell evne til å fremme tiltak som sikrer en attraktiv og konkurransedyktig sokkel, med fokus på langsiktig ressursforvaltning,» sier Leif Johan Sevland, som er direktør for ONS.

«Hun har også vært en viktig bidragsyter til ONS-stiftelsens vekst og utvikling.»

Oljedirektør Bente Nyland sier at hun er overrasket og veldig glad for prisen:

«Jeg deler den med mine dyktige medarbeidere i Oljedirektoratet, de er med på å få fram de viktige og riktige sakene og budskapene,» sier hun.

«For Oljedirektoratet er det vesentlig at de lønnsomme samfunnsøkonomiske ressursene blir ivaretatt, samtidig som det blir tatt hensyn til helse, miljø og sikkerhet.»

Det er 12. gang ONS-stiftelsen tildeler sin ærespris. Denne utmerkelsen går til en kandidat som har lagt ned en særlig stor innsats for å promotere den norske petroleumssektoren, både nasjonalt og internasjonalt. Kandidaten skal også ha bidratt til å styrke ONS’ omdømme samt tatt del i aktiviteter under ONS.

Bente Nyland vinner ONS sin ærespris

 

Her med Philip Lambert, Lambert Energy Advisory, som også vant ærespris:

Bente og Philip Lambert

Oppdatert: 27.08.2018

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.