Oljedirektoratet

Enestående Ekofisk

Ekofisk-fra-supplybaat

Ekofisk-feltet med den ikoniske Ekofisk-tanken til venstre. 

09.06.2021 I disse dager for 50 år siden startet Ekofisk-feltet opp og gjorde Norge til en oljeproduserende nasjon. Og for en reise det har vært.

I løpet av disse 50 årene har feltene på norsk sokkel til sammen produsert olje og gass til en verdi av svimlende 16 000 milliarder kroner.

Ekofisk har vært – og er – en viktig bidragsyter i dette. Det er en fantastisk historie med smarte hoder og metoder, som på mange måter er et bilde på norsk oljehistorie.

God utnyttelse av ressursene

– Oljedirektoratet gratulerer operatør ConocoPhillips og rettighetshaverne med å ha nådd nok en milepæl. Ekofisk må være et av de ypperste eksemplene på å utnytte ressursene maksimalt gjennom tiltak for økt utvinning, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet.

Ekofisk skulle opprinnelig stenge ned i 1997. Vanninjeksjonen, som ble satt i gang mot slutten av 1980-tallet for å øke utvinningen, har bidratt sterkt til at produksjonen så langt er utvidet med over 30 år.

– Stadig bedre utnyttelse og utvikling av teknologi kan gjøre det mulig å fortsette produksjonen fra Ekofisk i flere tiår. Det første feltet på norsk kontinentalsokkel kan også bli ett av de siste, sier Sølvberg.

Stor verdiskaping

På Ekofisk kommer verdiene fra et reservoar 3000 meter ned i havbunnen. Her finnes en oljekolonne på 300 meter som det til nå har blitt produsert mer enn tre milliarder fat olje fra. Dersom rettighetshaverne klarer å øke utvinningsgraden med noen prosent til, vil det gjøre stort utslag på verdiskapingen fra Ekofisk.

Ekofisk-historisk-produksjon.png

Figur 1. Historisk produksjon på Ekofisk (kilde: norskpetroleum.no). Vi ser tydelig effekten av vanninjeksjonen som startet i 1987. Uten vanninjeksjonen ville under 20 prosent av oljen i Ekofisk bli produsert. Med dagens planer regner operatøren med å få ut over halvparten av den opprinnelig oljen i reservoaret.

Det er i dag 50 år siden statsminister Trygve Bratteli foretok en markering av at prøveproduksjonen fra Ekofisk startet.

Les mer

Mer om historien kan du bl.a. lese i daværende Oljedirektør Bente Nyland sin tale ved åpningen av industriminne Ekofisk-utstillingen på Oljemuseet i 2019, på nettsidene til industriminneprosjektet og på norskpetroleum.no

 

Ekofisk-juni-2021.jpg

Direktør i ConocoPhillips Europa Steinar Våge med plakett fra åpningen av Ekofisk-feltet for 50 år siden, flankert av direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold (t.v.) og oljedirektør Ingrid Sølvberg (t.h.). Foto: ConocoPhillips.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 10.06.2021

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.