Oljedirektoratet

Enestående Ekofisk

Ekofisk-fra-supplybaat

Ekofisk-feltet med den ikoniske Ekofisk-tanken til venstre. 

09.06.2021 I disse dager for 50 år siden startet Ekofisk-feltet opp og gjorde Norge til en oljeproduserende nasjon. Og for en reise det har vært.

I løpet av disse 50 årene har feltene på norsk sokkel til sammen produsert olje og gass til en verdi av svimlende 16 000 milliarder kroner.

Ekofisk har vært – og er – en viktig bidragsyter i dette. Det er en fantastisk historie med smarte hoder og metoder, som på mange måter er et bilde på norsk oljehistorie.

God utnyttelse av ressursene

– Oljedirektoratet gratulerer operatør ConocoPhillips og rettighetshaverne med å ha nådd nok en milepæl. Ekofisk må være et av de ypperste eksemplene på å utnytte ressursene maksimalt gjennom tiltak for økt utvinning, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet.

Ekofisk skulle opprinnelig stenge ned i 1997. Vanninjeksjonen, som ble satt i gang mot slutten av 1980-tallet for å øke utvinningen, har bidratt sterkt til at produksjonen så langt er utvidet med over 30 år.

– Stadig bedre utnyttelse og utvikling av teknologi kan gjøre det mulig å fortsette produksjonen fra Ekofisk i flere tiår. Det første feltet på norsk kontinentalsokkel kan også bli ett av de siste, sier Sølvberg.

Stor verdiskaping

På Ekofisk kommer verdiene fra et reservoar 3000 meter ned i havbunnen. Her finnes en oljekolonne på 300 meter som det til nå har blitt produsert mer enn tre milliarder fat olje fra. Dersom rettighetshaverne klarer å øke utvinningsgraden med noen prosent til, vil det gjøre stort utslag på verdiskapingen fra Ekofisk.

Ekofisk-historisk-produksjon.png

Figur 1. Historisk produksjon på Ekofisk (kilde: norskpetroleum.no). Vi ser tydelig effekten av vanninjeksjonen som startet i 1987. Uten vanninjeksjonen ville under 20 prosent av oljen i Ekofisk bli produsert. Med dagens planer regner operatøren med å få ut over halvparten av den opprinnelig oljen i reservoaret.

Det er i dag 50 år siden statsminister Trygve Bratteli foretok en markering av at prøveproduksjonen fra Ekofisk startet.

Les mer

Mer om historien kan du bl.a. lese i daværende Oljedirektør Bente Nyland sin tale ved åpningen av industriminne Ekofisk-utstillingen på Oljemuseet i 2019, på nettsidene til industriminneprosjektet og på norskpetroleum.no

 

Ekofisk-juni-2021.jpg

Direktør i ConocoPhillips Europa Steinar Våge med plakett fra åpningen av Ekofisk-feltet for 50 år siden, flankert av direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold (t.v.) og oljedirektør Ingrid Sølvberg (t.h.). Foto: ConocoPhillips.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 10.06.2021

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 35/10-13 S
24.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 35/10-13 S i utvinningsløyve 827 SB, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Seks selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
20.06.2024 Seks selskaper har fått tilbud om letetillatelser til å lagre CO2 i fire arealer i Nordsjøen.
Produksjonstal mai 2024
20.06.2024 Førebels produksjonstal i mai 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 932 000 fat olje, NGL og kondensat.
Delta på seminar om leting
20.06.2024 Vi inviterer til seminar om leting i Barentshavet 23. – 24. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, og leverandører holder foredrag.
Gassfunn i Barentshavet
20.06.2024 Aker BP har gjort et gassfunn i letebrønn 7324/6-2 – «Ferdinand nord» – i Barentshavet.
Ensembledata: Ønsker tilbakemelding på veileder
19.06.2024 En gruppe under FORCE-paraplyen utarbeidet i 2023 en veileder for deling av ensemble-data i utvinningstillatelser. Nå er det tid for å evaluere.
Gass- og kondensatfunn i Nordsjøen
19.06.2024 Wintershall Dea har gjort funn (brønn 35/11-27 S) av gass, kondensat og olje i Nordsjøen, 100 kilometer sørvest for Florø.
Tørr brønn i Barentshavet
19.06.2024 Equinors brønn 7220/2-2 i prospektet «Snøras» i Barentshavet er tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.