Oljedirektoratet

Delte erfaringer om teknologi

4-Teknologidagen22-04

Mingling på Teknologidagen i ODs lokaler.

09.06.2022 Vi arrangerte nylig Teknologidagen som del av målet vårt om at industrien utvikler og tar i bruk ny teknologi, samarbeider tett og deler erfaringer. Seminaret var populært, med relevante foredrag og spennende diskusjoner.

Teknologi er svært viktig for utviklingen av olje- og gassnæringen i Norge. Målet er at teknologi skal brukes i alle deler av verdikjeden, som gir god ressursforvaltning og størst mulig verdiskaping.

Seminaret, som fant sted i våre lokaler i Stavanger, tok utgangspunkt i vår teknologistrategi. Den peker på tre viktige satsingsområder framover:

  • Innsamling av undergrunnsdata
  • Utfordrende fat
  • Neste generasjon produksjonssystemer

Les mer om Oljedirektoratets (ODs) teknologistrategi

Klare forventinger

Torgeir Stordal, direktør for teknologi, analyse og sameksistens i OD, kom med følgende forventinger til selskapene i sitt innlegg:

  • at selskapene inkluderer teknologi i sine framtidsplaner for felt og funn.
  • at selskapene er villige til å teste nyutviklet teknologi.
  • at selskapene tar i bruk utviklet teknologi.

OD ser for seg å arrangere Teknologidagen på årlig basis framover.

Se programmet og foredragene som ble avholdt på Teknologidagen

 

2-Teknologidagen22-05-1000px.jpg

Arvid Østhus i OD innledet seminaret.

3-Teknologidagen22-02-1000px.jpg

Et utvalg sokkelkart prydet fojaeen utenfor Valhall.

6-Teknologidagen22-09-1000px.jpg

Torgeir Stordal, direktør for teknologi, analyse og sameksistens i OD, snakket om hvorfor vi vil at selskapene skal utvikle og bruke mer ny teknologi.

 

Teknologidagen22-13-1000px.jpg

Godt oppmøte i Valhall i ODs lokaler på Ullandhaug i Stavanger.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 14.06.2022

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.