Oljedirektoratet

Fortsetter kartleggingen for havvind

fugro-searcher

Fugro Searcher. Foto: Fugro

06.01.2023 Oljedirektoratet har tildelt kontrakter til selskapene Fugro og Enviros for kartlegging av de grunneste lagene under havbunnen.

Hensikten er å finne de best egnede stedene til å plassere vindturbiner.

Fugro er tildelt kontrakten for området Sørlig Nordsjø II, mens Enviros skal kartlegge Utsira Nord. Fartøyene som skal brukes er henholdsvis Fugro Searcher og Kommandor Iona.

Selskapene skal utføre sju ulike målinger: "MBES (multistråle ekkolodd) leverer nøkkeldatasett for batymetri, akustisk backscatter og vannkolonnedata. I tillegg samler vi inn 2D høyoppløselig seismikk, grunnpenetrerende ekkolodd (SBP), sidesøkende sonar (SSS) data, samt magnetometerdata", sier geofysiker Lars Jensen, som leder prosjektet fra ODs side.

Det var i fjor at OD fikk oppdraget med å utføre grunnundersøkelser i de to områdene, som er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon. Fugro kartla deler av Sørlige Nordsjø II i fjor høst.

I statsbudsjettet for 2023 er det satt av midler til å fullføre grunnundersøkelsene i de to områdene. Etter planen skal det skje fra slutten av april til begynnelsen av september.

Det er boret tusenvis av brønner på norsk sokkel, men fokuset har ikke vært på lagene rett under havbunnen. Det er disse øverste 100-200 meterne vindkraftselskapene er interesserte i å finne ut mer om:

«Det er i disse lagene vindturbinene skal settes ned, så de må ha kunnskap om de geologiske og geotekniske egenskapene. Bunnforholdene på norsk sokkel er krevende og ulike fra sted til sted, derfor må de undersøkes i detalj», forklarer Jensen.

De geologiske utfordringene omfatter grunn gass, store steinblokker som falt ned på havbunnen da isen smeltet; kanaler, synkehull, utglidninger og forkastninger samt myke og "svake" avsetninger som strekker seg nedover i dypet.

"Et godt faktagrunnlag er avgjørende for å kunne forvalte ressursene på en og måte, og denne kartleggingen er et viktig skritt på veien for å kunne bygge ut havvind på norsk sokkel", sier Arne Jacobsen, underdirektør i hovedområdet Teknologi, analyser og sameksistens.

"OD har lang erfaring og mye kunnskap om å operere innsamling av seismikk fra olje- og gassnæringen. Det er positivt at denne erfaringen kan brukes til å støtte opp om energiomstillingen".

Fugro Searcher

Fugro Searcher. Foto: Fugro

 

Kommandor IonaKommandor Iona. Foto: Enviros

 

Olje- og energidepartementet åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs

Olje- og energidepartementet åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Kart: NVE

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 06.01.2023

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.