Oljedirektoratet

Fortsetter kartleggingen for havvind

fugro-searcher

Fugro Searcher. Foto: Fugro

06.01.2023 Oljedirektoratet har tildelt kontrakter til selskapene Fugro og Enviros for kartlegging av de grunneste lagene under havbunnen.

Hensikten er å finne de best egnede stedene til å plassere vindturbiner.

Fugro er tildelt kontrakten for området Sørlig Nordsjø II, mens Enviros skal kartlegge Utsira Nord. Fartøyene som skal brukes er henholdsvis Fugro Searcher og Kommandor Iona.

Selskapene skal utføre sju ulike målinger: "MBES (multistråle ekkolodd) leverer nøkkeldatasett for batymetri, akustisk backscatter og vannkolonnedata. I tillegg samler vi inn 2D høyoppløselig seismikk, grunnpenetrerende ekkolodd (SBP), sidesøkende sonar (SSS) data, samt magnetometerdata", sier geofysiker Lars Jensen, som leder prosjektet fra ODs side.

Det var i fjor at OD fikk oppdraget med å utføre grunnundersøkelser i de to områdene, som er åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon. Fugro kartla deler av Sørlige Nordsjø II i fjor høst.

I statsbudsjettet for 2023 er det satt av midler til å fullføre grunnundersøkelsene i de to områdene. Etter planen skal det skje fra slutten av april til begynnelsen av september.

Det er boret tusenvis av brønner på norsk sokkel, men fokuset har ikke vært på lagene rett under havbunnen. Det er disse øverste 100-200 meterne vindkraftselskapene er interesserte i å finne ut mer om:

«Det er i disse lagene vindturbinene skal settes ned, så de må ha kunnskap om de geologiske og geotekniske egenskapene. Bunnforholdene på norsk sokkel er krevende og ulike fra sted til sted, derfor må de undersøkes i detalj», forklarer Jensen.

De geologiske utfordringene omfatter grunn gass, store steinblokker som falt ned på havbunnen da isen smeltet; kanaler, synkehull, utglidninger og forkastninger samt myke og "svake" avsetninger som strekker seg nedover i dypet.

"Et godt faktagrunnlag er avgjørende for å kunne forvalte ressursene på en og måte, og denne kartleggingen er et viktig skritt på veien for å kunne bygge ut havvind på norsk sokkel", sier Arne Jacobsen, underdirektør i hovedområdet Teknologi, analyser og sameksistens.

"OD har lang erfaring og mye kunnskap om å operere innsamling av seismikk fra olje- og gassnæringen. Det er positivt at denne erfaringen kan brukes til å støtte opp om energiomstillingen".

Fugro Searcher

Fugro Searcher. Foto: Fugro

 

Kommandor IonaKommandor Iona. Foto: Enviros

 

Olje- og energidepartementet åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs

Olje- og energidepartementet åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Kart: NVE

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 06.01.2023

Siste nyheter

Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Teknologidagen arrangeres 6. juni
05.02.2024 Sokkeldirektoratet arrangerer teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.
Boreløyve for brønn 35/11-29 S
30.01.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 35/11-29 S i utvinningsløyve 248 C, jf. ressursforskrifta paragraf 13.