Oljedirektoratet

Ledig stilling som petroleumsøkonom

Espen-Hauge-1920x1080

Petroleumsøkonom Espen Andreas Hauge liker å jobbe med faglige problemstillinger som har stor økonomisk betydning, i et fagmiljø med hyggelige og dyktige kollegaer. Foto: Signe Vaula. 

09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.

Arbeidsoppgavene er:

  • Samfunnsøkonomisk analyse av prosjekter på norsk kontinentalsokkel, herunder modellering av usikre kontantstrømmer og identifisering av mulige opsjoner.
  • Utvikle scenarioer og vurdere konsekvenser av endringer i omgivelsene og på sokkelen.
  • Samfunnsøkonomisk analyse og vurderinger av ulike miljøpolitiske tiltak, både knyttet til utslipp til luft og til sjø.
  • Kvantitativ analyse av utviklingstrekk og trender, herunder videreutvikling av relevante analyseverktøy.
  • Bearbeiding og visualisering av data, inkludert stordataanalyse.

Du kan enten ha arbeidssted i Stavanger eller Harstad. Søknadsfristen er 22. april 2024.

Les mer om stillingen på jobbnorge.no

Hvorfor jobbe i Sokkeldirektoratet?

Vi setter faglig kompetanse høyt og sikrer kvalitet gjennom tverrfaglig samarbeid og åpne prosesser. Du får gode muligheter til kurs og kompetanseutvikling.

Sokkeldirektoratet mener det er viktig å balansere mellom jobb og privatliv. Vi tilbyr en rekke velferdsgoder som fleksibel arbeidstid, hjemmekontor, trening i arbeidstiden og tilgang til bedriftshytte.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Les mer om positiv særbehandling i staten.

Om oss

Sokkeldirektoratet har som hovedmål å bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.

Direktoratet har fått flere oppgaver de siste årene knyttet til CO2-lagring, havvind og havbunnsmineraler.

Om lag 200 personer er ansatt i Sokkeldirektoratet som har kontor i Stavanger og Harstad.

Les mer om oss

 

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 09.04.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.