Oljedirektoratet

Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?

Signe-Vaula-kommunikasjon

Signe Vaula er en av medarbeiderne i kommunikasjon og samfunnskontakt. "Jeg trives veldig godt i jobben, både faglig og sosialt", sier hun.

10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.

En viktig del av Sokkeldirektoratets samfunnsoppdrag er å «effektivt innhente, forvalte, gjøre tilgjengelig og formidle data, analyser og kunnskap om norsk kontinentalsokkel». Kommunikasjon og samfunnskontakt er kompetansemiljøet for faktaformidling i direktoratet.

Vi skal styrke funksjonen med en kommunikasjonsrådgiver som kan bidra til å forsterke posisjonen vår som formidler ovenfor relevante næringer, beslutningstagere, interessenter og samfunnet.

Du bør kjenne godt til omgivelsene Sokkeldirektoratet utfører oppdraget sitt i, kunne håndtere høy arbeidsbelastning i perioder, og levere kvalitet innen tidsfrister.

Jobben innebærer selvstendig utforming av tekst og visuelle virkemidler, i tråd med profilmanualen – og du må kunne omsette fakta og analyser til budskap.

Arbeidsoppgaver:

  • Strategisk og operativ kommunikasjonsrådgivning til ledelse og fagmiljøer
  • Utarbeide presentasjoner
  • Skrive og publisere saker og artikler internt og eksternt (nettsted, intranett, SoMe)
  • Gjennomføre målgruppe- og interessentanalyse, og velge kommunikasjonskanal(er)
  • Formidle og tilgjengeliggjøre fakta og fagstoff til ulike målgrupper
  • Utvikle innhold til sosiale medier og bruke relevante digitale verktøy

Arbeidssted for stillingen er hovedkontoret i Stavanger. Søknadsfristen er 25. april 2024.

Les mer om stillingen på jobbnorge.no

Hvorfor jobbe i Sokkeldirektoratet?

Vi setter faglig kompetanse høyt og sikrer kvalitet gjennom tverrfaglig samarbeid og åpne prosesser. Du får gode muligheter til kurs og kompetanseutvikling.

Sokkeldirektoratet mener det er viktig å balansere mellom jobb og privatliv. Vi tilbyr en rekke velferdsgoder som fleksibel arbeidstid, hjemmekontor, trening i arbeidstiden og tilgang til bedriftshytte.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Les mer om positiv særbehandling i staten

Om oss

Sokkeldirektoratet har som hovedmål å bidra til størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet.

Direktoratet har fått flere oppgaver de siste årene knyttet til CO2-lagring, havvind og havbunnsmineraler.

Om lag 200 personer er ansatt i Sokkeldirektoratet som har kontor i Stavanger og Harstad.

Les mer om oss

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 10.04.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.