Oljedirektoratet

Lite gassfunn sør for gassfunnet 7435/12-1 (Korpfjell) i Barentshavet - 7234/6-1

nyhetsbilder_od30-riser

Illustrasjonsbilde.

20.07.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 858, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7234/6-1.

Brønnen er boret om lag 160 kilometer sør for gassfunnet 7435/12-1 (Korpfjell) i østlig del av Barentshavet og 290 kilometer nordøst for Vardø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i karbonatreservoarbergarter fra senkarbon og tidligperm (Ørnformasjonen).

Brønn 7234/6-1 traff på en gasskolonne på totalt 57 meter i Ørnformasjonen, hvorav 26 meter i karbonatbergarter (dolomitt) med dårlig til moderat reservoarkvalitet.

Gass/vannkontakten ble ikke truffet på, men vannprøver er samlet inn. Gassfunnet har høyt innhold av CO2.

Brønnen traff på spor av gass i flere tynne sandsteinslag med vekslende reservoarkvalitet i Snadd-, Kobbe- og Havertformasjonen av trias alder.

I tillegg traff brønnen på 36 meter mektig Realgrunnenundergruppen av jura alder med sandsteinsreservoar uten spor av petroleum.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 1.6 og 2.1 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter utvinnbart.

Funnet ansees ikke å være økonomisk lønnsomt per i dag, men rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med gjenværende prospekter i utvinningstillatelsen.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 858. Tillatelsen ble tildelt i 23. konsesjonsrunde i 2016.

Brønn 7234/6-1 ble boret til et vertikalt dyp på 4003 meter under havflaten, og ble avsluttet i Ørnformasjonen.

Havdypet er 247 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Deepsea Nordkapp, som nå skal bore pilothull i utvinningstillatelse 146 i Nordsjøen, der Aker BP ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 7234/6-1 er lokalisert.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 20.07.2021

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.