Oljedirektoratet

Bekrefter gassfunn i Nordsjøen

Maersk-Integrator

Brønnen ble boret med riggen Noble Integrator, tidligere Maersk Integrator. (Foto: Maersk)

13.03.2024 Harbour Energy og partnerne bekrefter et gassfunn i brønn 15/9-25 i Nordsjøen. Gassfunnet er tidligere påvist i to andre letebrønner.

Gassen ble først påvist i brønnene 16/7-2 og 16/7-10, boret i henholdsvis 1982 og 2011. 

15/9-25 er den første brønnen i utvinningstillatelse 1138. Den ble tildelt i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2021.

Det totale gassvolumet er beregnet til mellom én og tre millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (o.e).

Brønnen ble boret med riggen Noble Integrator nordøst for Sleipner-området, cirka 210 kilometer vest for Stavanger.

Rettighetshaverne Harbour Energy, Sval og Aker BP skal vurdere om det er teknisk og økonomisk grunnlag for å knytte funnet opp mot eksisterende infrastruktur i området.

Geologisk informasjon

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura og trias reservoarbergarter i Hugin- og Skagerrakformasjonen.

Sekundært letemål var å avgrense gass som ble påvist i brønnene 16/7-2 og 16/7-10 i reservoarbergarter i Tyformasjonen av paleocen alder.

I primært letemål traff brønnen 15/9-25 på en 22 meter tykk vannfylt sand med meget god reservoarkvalitet i Huginformasjonen i Vestlandgruppen. I Tyformasjonen traff brønnen på en 10 meter gasskolonne i et 118 meter tykt sandsteinsreservoar med meget god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakt ble truffet på 2330 meter under havnivå, som bekrefter kontakten truffet på i nærliggende brønner.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønn 15/9-25 ble boret til et målt dyp på 2872 meter under havnivå, og ble avsluttet i Smith Bank-formasjonen i øvre trias.

Havdypet er 84 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønn 15/9-25 er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 13.03.2024

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.