Oljedirektoratet

Funn nær Muninfeltet i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling(2)

Boreriggen Deepsea Stavanger utførte boringen. (Foto: Odfjell Drilling)

22.01.2024 Equinor Energy AS har funnet olje i letebrønn 30/12-3 S i Nordsjøen. Det ble også boret et sidesteg, 30/12-3 A, som var tørt.

Brønnene ble boret om lag 40 kilometer sør for Oseberg og 150 kilometer vest for Bergen. Boreriggen Deepsea Stavanger utførte boringen.

Equinor boret brønnen på vegne av Aker BP, som er operatør for utvinningstillatelse 272 B. Dette er den første brønnen i utvinningstillatelsen.

Aker BP og Equinor har andeler på 50 prosent hver i utvinningstillatelsen, som ble tildelt i TFO 2018. Utvinningstillatelsen er en del av Muninfeltet, som ble funnet i 2011. Myndighetene godkjente Plan for utbygging og drift (PUD) for Munin i juni 2023.

I brønn 30/12-3 S ble det påvist mellom 0,15 og 0,55 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.).

Foreløpig beregning viser at funnet ikke er lønnsomt med dagens prisforutsetninger.

Geologisk informasjon

Hensikten med undersøkelsesbrønnene 30/12-3 S og 30/12-3 A var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Tarbertformasjonen.

Brønn 30/12-3 S traff på en oljekolonne på 3,5 meter i Tarbertformasjonen, i sandsteinsreservoar med moderat reservoarkvalitet. Tarbertformasjonen var om lag 195 meter tykk, hvorav 97 meter sandsteinbergarter med moderat-god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakt ble påtruffet 3110 meter under havnivå.

Nessformasjonen var totalt om lag 163 meter tykk, hvorav 19 meter sandsteinsreservoar med moderat reservoarkvalitet.

Brønn 30/12-3 A traff på Tarbertformasjonen med en tykkelse på om lag 216 meter, hvorav sandsteinbergarter på 19 meter med dårlig reservoarkvalitet. Nessformasjonen var totalt om lag 50 meter tykk, hvorav 11 meter sandsteinsreservoar med moderat reservoarkvalitet. Brønnen var tørr.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling.

Brønn 30/12-3 S ble boret til et målt dyp og et vertikalt dyp på henholdvis 3696 meter og 3464 meter under havflaten og ble avsluttet i Drakeformasjonen. Brønn 30/12-3 A ble boret til et målt dyp og et vertikalt dyp på henholdsvis 4550 meter og 3718 meter under havflaten og ble avsluttet i Nessformasjonen. Havdypet i området er 106 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønn 30/12-3 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 23.01.2024

Siste nyheter

Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt Conoco Phillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-forekomsten på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Boreløyve for brønn 36/7-5 S
07.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Neptune Energy Norge AS boreløyve for brønn 36/7-5 S i utvinningsløyve 636, jf. ressursforskrifta paragraf 13.