Oljedirektoratet

Funn nær Muninfeltet i Nordsjøen

deepsea-stavanger-odfjell-drilling(2)

Boreriggen Deepsea Stavanger utførte boringen. (Foto: Odfjell Drilling)

22.01.2024 Equinor Energy AS har funnet olje i letebrønn 30/12-3 S i Nordsjøen. Det ble også boret et sidesteg, 30/12-3 A, som var tørt.

Brønnene ble boret om lag 40 kilometer sør for Oseberg og 150 kilometer vest for Bergen. Boreriggen Deepsea Stavanger utførte boringen.

Equinor boret brønnen på vegne av Aker BP, som er operatør for utvinningstillatelse 272 B. Dette er den første brønnen i utvinningstillatelsen.

Aker BP og Equinor har andeler på 50 prosent hver i utvinningstillatelsen, som ble tildelt i TFO 2018. Utvinningstillatelsen er en del av Muninfeltet, som ble funnet i 2011. Myndighetene godkjente Plan for utbygging og drift (PUD) for Munin i juni 2023.

I brønn 30/12-3 S ble det påvist mellom 0,15 og 0,55 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter (o.e.).

Foreløpig beregning viser at funnet ikke er lønnsomt med dagens prisforutsetninger.

Geologisk informasjon

Hensikten med undersøkelsesbrønnene 30/12-3 S og 30/12-3 A var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter i Tarbertformasjonen.

Brønn 30/12-3 S traff på en oljekolonne på 3,5 meter i Tarbertformasjonen, i sandsteinsreservoar med moderat reservoarkvalitet. Tarbertformasjonen var om lag 195 meter tykk, hvorav 97 meter sandsteinbergarter med moderat-god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakt ble påtruffet 3110 meter under havnivå.

Nessformasjonen var totalt om lag 163 meter tykk, hvorav 19 meter sandsteinsreservoar med moderat reservoarkvalitet.

Brønn 30/12-3 A traff på Tarbertformasjonen med en tykkelse på om lag 216 meter, hvorav sandsteinbergarter på 19 meter med dårlig reservoarkvalitet. Nessformasjonen var totalt om lag 50 meter tykk, hvorav 11 meter sandsteinsreservoar med moderat reservoarkvalitet. Brønnen var tørr.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling.

Brønn 30/12-3 S ble boret til et målt dyp og et vertikalt dyp på henholdvis 3696 meter og 3464 meter under havflaten og ble avsluttet i Drakeformasjonen. Brønn 30/12-3 A ble boret til et målt dyp og et vertikalt dyp på henholdsvis 4550 meter og 3718 meter under havflaten og ble avsluttet i Nessformasjonen. Havdypet i området er 106 meter. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Kart som viser hvor brønn 30/12-3 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 23.01.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 35/10-13 S
24.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 35/10-13 S i utvinningsløyve 827 SB, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Seks selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
20.06.2024 Seks selskaper har fått tilbud om letetillatelser til å lagre CO2 i fire arealer i Nordsjøen.
Produksjonstal mai 2024
20.06.2024 Førebels produksjonstal i mai 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 932 000 fat olje, NGL og kondensat.
Delta på seminar om leting
20.06.2024 Vi inviterer til seminar om leting i Barentshavet 23. – 24. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, og leverandører holder foredrag.
Gassfunn i Barentshavet
20.06.2024 Aker BP har gjort et gassfunn i letebrønn 7324/6-2 – «Ferdinand nord» – i Barentshavet.
Ensembledata: Ønsker tilbakemelding på veileder
19.06.2024 En gruppe under FORCE-paraplyen utarbeidet i 2023 en veileder for deling av ensemble-data i utvinningstillatelser. Nå er det tid for å evaluere.
Gass- og kondensatfunn i Nordsjøen
19.06.2024 Wintershall Dea har gjort funn (brønn 35/11-27 S) av gass, kondensat og olje i Nordsjøen, 100 kilometer sørvest for Florø.
Tørr brønn i Barentshavet
19.06.2024 Equinors brønn 7220/2-2 i prospektet «Snøras» i Barentshavet er tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.