Oljedirektoratet

Nordsjøen – kritt letemodeller

Nordsjøen - kritt letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på felt Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
nkl-2 Cromer Knollgruppen med Agatformasjonen Berrias? cenoman? Sogngrabenen Sandstein Dypmarin Stratigrafisk Øvre jura skifer (Draupne- og Heatherformasjonen), undre til midtre jura skifer og kull Utbredelse av reservoar

nku-2 Shetlandgruppen med Hod-, Tor- og Ekofiskformasjonen, Rogalandgruppen med Vidarformasjonen Santon(?) – tidligpaleocen Sentral del av Sentralgrabenen fra Albuskjell til Hod Kritt Marint, resedimentasjon Halokinetisk og stratigrafisk Øvre jura (Mandal- og Draupneformasjonen) Kvalitet på reservoarbergart

nku-3 Shetlandgruppen med Hod-, Tor- og Ekofiskformasjonen, Rogalandgruppen med Vidarformasjonen Santon(?) – tidligpaleocen Omkringliggende deler i Sentralgrabenen utenfor de store kalkfeltene Kritt Marint, resedimentasjon Halokinetisk og stratigrafisk Øvre jura (Mandal- og Draupneformasjonen) Kvalitet på reservoarbergart

nku-4 Shetlandgruppen med Hod-, Tor- og Ekofiskformasjonen, Rogalandgruppen med Vidarformasjonen Santon(?) – tidligpaleocen Utsirahøgda Kritt Marint, resedimentasjon Halokinetisk og stratigrafisk Øvre jura (Mandal- og Draupneformasjonen) Kvalitet på reservoarbergart

nku-5 Shetlandsgruppen med Kyrreformasjonen, mulig Tryggvason-formasjonen Senoman - maastricht Sogngrabenen Sandstein Dypmarin Stratigrafisk, strukturell er en mulighet Øvre jura skifer (Draupne- og Heather-formasjonen), undre til midtre jura skifer og kull Utbredelse av reservoar og forsegling

NS-kritt