Oljedirektoratet

Nordsjøen – paleocen letemodeller

Paleocen

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på felt Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
npc-1 Rogaland-gruppen med Ty-, Heimdal-, Hermod- og intra Balder- formasjonen Paleocen Viking-grabenen, Horda-plattformen og Sleipner-terassen Sandstein Dypmarin Stratigrafiske og strukturelle, eller kombinasjon av disse to Øvre jura skifer (Draupne-, Heather- og Mandalformasjonen) og undre til midtre jura skifer og kull (Sleipner-, Bryne-, Tau- og Mandalformasjonen) Langdistanse migrasjon
npc-2 Rogaland-gruppen med Maureen-, Andrew-, Fiskebank- og Forties- formasjonen Paleocen Sentral-grabenen og Sørvest-lands-høgda Sandstein Dypmarin Stratigrafiske og strukturelle, eller kombinasjon av disse to Øvre jura skifer (Draupne-, Heather- og Mandalformasjonen) og undre til midtre jura skifer og kull (Sleipner-, Bryne-, Tau- og Mandalformasjonen) Langdistanse migrasjon

npc-3 Rogalandgruppen med intra Sele- og intra Lista-formasjonen Paleocen Sørvestlige del av Dansk-norske basseng, Åstagrabenen, Sørvest-lands-høgda og Sentral-grabenen Sandstein Dypmarin Stratigrafiske og strukturelle, eller kombinasjon av disse to Øvre jura skifer (Draupne-, Heather- og Mandalformasjonen) og undre til midtre jura skifer og kull (Sleipner-, Bryne-, Tau- og Mandalformasjonen) Langdistanse migrasjon

npc-4 (ubekr.) Rogalandgruppen med intra Sele- og intra Lista-formasjonen Paleocen Sogn-grabenen, Uer-terassen, Tampen-utstikkeren, nordlig del av Viking-grabenen, Horda-plattformen Sandstein Dypmarin Stratigrafiske og strukturelle, eller kombinasjon av disse to Øvre jura skifer (Draupne-, Heather- og Mandalformasjonen) og undre til midtre jura skifer og kull (Sleipner-, Bryne-, Tau- og Mandalformasjonen) Kvalitet på reservoarbergart og felle

npc-5 (ubekr.) Rogaland-gruppen med intra Lista-formasjonen Paleocen Tampen-utstikkeren Sandstein Dypmarin Stratigrafiske og strukturelle, eller kombinasjon av disse to Øvre jura skifer (Draupne-, Heather- og Mandalformasjonen) og undre til midtre jura skifer og kull (Sleipner-, Bryne-, Tau- og Mandalformasjonen) Kvalitet på reservoarbergart og felle

npc-6 (ubekr.) Rogaland-gruppen med ekvivalenter til Heimdal- og Hermod-formasjonen Paleocen Dansk-norske basseng, Egersund-bassenget, Åsta-grabenen, Sørvest-lands-høgda Sandstein Dypmarin Stratigrafiske og strukturelle, eller kombinasjon av disse to Øvre jura skifer (Draupne-, Heather- og Mandalformasjonen) og undre til midtre jura skifer og kull (Sleipner-, Bryne-, Tau- og Mandalformasjonen) Lang-distanse migrasjon

NS-paleocen