Oljedirektoratet

Norskehavet – subtrias letemodell

subtrias letemodell

Informasjon fra de grunne stratigrafiske borehullene 6611/9-U-1 og 6611/9-U-2 er tilgjengelig på SINTEFs hjemmeside.

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på undersøkelsesbrønner
nhpp,rr-1 (ubekreftet) Udifferensiert Karbon - trias Trøndelagsplattformen med Frobassenget, deler av Nordlandsryggen, østlig del av Vestfjordsbassenget Sandstein, karbonat Kontinentalt til delta, karbonatoppbygginger Hovedsakelig strukturell Mulig øvre perm skifer eller undre trias skifer. Spekk- og Åreformasjonen er marginalt modne Reservoar, kildebergart
NS-sub-trias