Oljedirektoratet

Norskehavet – grunnfjell letemodell

Norskehavet - grunnfjell letemodell

Lenke til eksempel på borehull

6814/4-U-1 påviste forvitret grunnfjell under sedimenter av jura alder. Informasjon fra dette borehullet er tilgjengelig på SINTEFs hjemmeside

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer
nhpe-1 (ubekreftet) Udifferensiert Prekambrisk Utrøstryggen, Ribbebassenget, Jennegghøgda, Marmæleutstikkeren, vestflanken av Røsthøgda Oppsprukket og tildels forvitret grunnfjell Eksponering til luft Stratigrafisk over roterte grunnfjellsblokker Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) Reservoar, forsegling i bunn og topp av felle, migrasjon, oppbevaring
NH-grunnfjell