Oljedirektoratet

Norskehavet – øvre trias til midtre jura letemodeller

Norskehavet - øvre trias til midtre jura letemodeller

Gruppe/formasjon Alder Område Reservoar Avsetningsmiljø Felletype Kildebergart Kritiske faktorer Eksempler på felt Eksempler på funn Eksempler på undersøkelsesbrønner
nhjl,jm-1(ubekreftet) Udifferensiert Udifferensiert Ribbebassenget, Vestfjordsbassenget, Utrøstryggen, Trænbassenget, Harstadbassenget Sandstein Kyst, deltaflate og grunnmarint Roterte forkastningsblokker Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og øvre trias til undre jura kullag (Åreformasjonen) Reservoarkvalitet, tilstrekkelig moden kildebergart og migrasjon, heving og erosjon.

nhjl,jm-2 Båtgruppen med Åre-, Tilje-, Tofte- og Rorformasjonen, Fangstgruppen med Ile-, Not- og Garnformasjonen rætia - bathon Haltenterrassen, Nordlandsryggen, Dønnterrassen, Revfallsforkastningskomplekset Sandstein Kyst, deltaflate og grunnmarint Roterte forkastningsblokker Øvre jura skifer (Spekkformasjonen) og øvre trias til undre jura kullag (Åreformasjonen) Reservoarkvalitet, migrasjon, forsegling av fellen pga høyt reservoartrykk.
nhjl,jm-3 (ubekreftet) Båt- og Fangstgruppen rætia - bathon Helgelandsbassenget, Trøndelagsplattformen Sandstein Kyst, deltaflate og grunnmarint Roterte forkastningsblokker Øvre trias - undre jura kullag (Åreformasjonen) og muligens eldre kildebergarter (perm, ref. stratigrafisk borehull 6611/9-U-1, devon) Tilstrekkelig moden kildebergart, heving og erosjon.

NH-o-trias-m-jura