Oljedirektoratet

Tørr brønn nær Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen

nyhetsbilder_od16-rigg

Illustrasjonsbilde.

02.03.2023 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1141, har avsluttet boring av letebrønn 16/1-35 S.

Brønnen er boret om lag 6,5 kilometer vest for Edvard Grieg-feltet i midtre del av Nordsjøen og 208 kilometer vest for Sandnes.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter i Draupneformasjonen.

Sekundær letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter av Vestlandsgruppen.

Brønnen påtraff Draupneformasjonen på om lag 520 meter, hvorav reservoarbergarter i flere sandsteinlag på til sammen 298 meter med god reservoarkvalitet.

I sekundær letemål påtraff brønnen Vestlandsgruppen på 174 meter, hvorav 114 meter sandsteinreservoar med moderat til god reservoarkvalitet.

Brønnen er tørr. Det er utført datainnsamling.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 1141. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2021.

Brønn 16/1-35 S ble boret til et vertikalt dyp på 3150 meter under havflaten og ble avsluttet i Skagerrakformasjonen av trias alder.

Havdypet er 109 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/1-35 S ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 25/4-15 i utvinningstillatelse 919 i Nordsjøen, der AkerBP ASA er operatør.

Kart som viser hvor brønn 16/1-35 S er lokalisert.

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 02.03.2023

Siste nyheter

Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
30.05.2024 Aker BP boret tørt i brønn 24/6-5 «Alvheim Deep» i Nordsjøen.