Oljedirektoratet

ODs IOR-pris 2006 til Baker Hughes og Halliburton

23.01.2007 I år gir Oljedirektoratet anerkjennelse til leverandørindustrien for innsatsen som gjøres for økt verdiskaping på norsk sokkel, ikke minst innen forskning og utvikling. Baker Hughes og Halliburton er begge tildelt IOR-prisen 2006 for framtidsrettet utvikling og anvendelse av avanserte bore- og brønnløsninger.

En rekke nye teknologiske løsninger for avanserte brønner ble først utviklet for og tatt i bruk på Trollfeltet i Nordsjøen. I neste omgang er de anvendt på andre felt, både nasjonalt og internasjonalt.

Den prestisjetunge IOR-prisen (Improved Oil Recovery) er ODs anerkjennelse til utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som har skapt merverdi på norsk kontinentalsokkel gjennom nyskapende handlinger og planer knyttet til økt oljeutvinning. Årets pris tildeles to selskaper på leverandørsiden som begge har en betydelig del av æren for at Trollfeltet i dag er blitt ett av de største oljefeltene på norsk sokkel.

Utviklingen på Troll hadde ikke vært mulig hvis ikke Baker Hughes og Halliburton, som er konkurrenter, hadde samarbeidet godt for å få brikkene til å passe sammen, både under planlegging av brønner og i den operasjonelle fasen. Den teknologien som er utviklet blir nå anvendt videre også på andre felt og skaper dermed verdimessige ringvirkninger langt utover Troll.

IOR-prisen 2006 ble tildelt Baker Hughes og Halliburton av oljedirektør Gunnar Berge på "The 3rd Norwegian Technology Conference 2007" i Stavanger tirsdag 23. januar.

I tillegg til Baker Hughes og Halliburton var Talisman nominert som kandidat til prisen "en av nykommerne på norsk sokkel som viser vei for å realisere større verdier i felt/områder der andre synes gi opp."

ODs IOR-pris 2006 til Baker Hughes og Halliburton.doc

Oppdatert: 16.08.2023

Siste nyheter

Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler steg for steg
25.03.2024 Havbunnsmineraler representerer en ny og spennende mulighet for Norge. Vi kan bli et foregangsland – slik vi har vært det innen olje- og gassnæringen, både innen forvaltning av ressurser og utvikling av teknologi.
Boreløyve for brønn 24/6-5
25.03.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/6-5 i utvinningsløyve 203, jf. ressursforskrifta paragraf 13.