Oljedirektoratet

Sokkelåret 2010 – Utbygginger

13.01.2011 I løpet av 2010 godkjente myndighetene planer for utbygging og drift (PUD) for tre felt i Nordsjøen og ett i Norskehavet. Mange nye bunnfaste innretninger er planlagt bygd, og det vil bli høy aktivitet i Nordsjøen.

De fire feltene som har fått godkjent PUD er Marulk, Gaupe, Gudrun og Ekofisk. PUD for Valemon ble levert og behandlet i slutten av 2010, og endelig myndighetsgodkjennelse skal foreligge i 2011.

Gudrun og Valemon ligger i Nordsjøen, i henholdsvis Sleipner-området og den nordlige delen av Nordsjøen. Statoil er operatør for begge feltene og har valgt å bygge dem ut med tilnærmet samme type produksjonsinnretning.

Eni-opererte Marulk er en havbunnsutbygging som skal knyttes opp mot Nornefeltet i Norskehavet. Dette er PUD nummer to for Eni, som fikk godkjent PUD for Goliatfeltet i Barentshavet i 2009. BG Norge fikk godkjent den første PUD-en for Gaupefeltet, som er en havbunnsutbygging knyttet opp mot Armadafeltet i Storbritannia.

ConocoPhillips fikk godkjent PUD for ny boligplattform på Ekofisk. Dette etterfølges av større utbyggingsprosjekter i Ekofisk-området.

Myndighetene godkjente også en PUD for lavtrykkproduksjon på Kristinfeltet i Norskehavet.

Sammenholdt med planer fra tidlig i 2010, er det kun PUD for Frøy som er utsatt, samt et lite funn kalt Flyndre, som i hovedsak ligger på britisk sokkel.

I 2011 kan det bli levert inn mange PUD-er, deriblant flere havbunnsutbygginger. For å få tilfredsstillende lønnsomhet, planlegger operatørene ofte en rask prosjektgjennomføring. Total planlegger for eksempel å levere PUD i 2011 for 25/5-7 (David), som ble påvist i 2010.  Marathon tilsvarende for 24/9-9s (Marihøne), som ble påvist i 2009.

Statoil besluttet i 2010 å bygge ut feltene Gudrun og Valemon med bunnfaste produksjonsinnretninger. I 2011 skal ConocoPhillips levere PUD for Ekofisk Sør og Eldfisk II, som også skal bygges ut med bunnfaste produksjonsinnretninger. Total planlegger utbygging av 30/7-6 (Hild) med tilsvarende utbyggingsløsning. Denne løsningen blir også blir vurdert av Lundin og Det norske oljeselskap for henholdsvis 16/8-1 (Luno) og 16/1-9 (Draupne). For de to sistnevnte funnene på Utsirahøyden i Nordsjøen, har både myndighetene og operatørselskapene identifisert muligheten for økt verdiskaping ved en felles utbyggingsløsning.

I tillegg vurderer Statoil bunnfast produksjonsinnretning for 15/5-1 (Dagny), der en PUD muligens kan bli levert i 2012. Til sammen bidrar dette til høy aktivitet i Nordsjøen, og flere nye feltsenter med bunnfaste produksjonsinnretninger.

Flere av disse funnene (Valemon, Hild, Gudrun) ble påvist på 1970 og -80 tallet og er teknisk utfordrende. Reservoarene er kompliserte med forkastninger og relativt høyt trykk. Det har tidligere ikke vært mulig å foreta lønnsomme utbygginger av disse funnene.

BG Norge leverte sin første PUD for Gaupe i 2010, og en PUD nummer to i begynnelsen av januar i år for 34/3-1s (Jordbær). Funnet skal bygges ut med et produksjonsskip (FPSO). En lignende utbyggingsløsning kan også bli anbefalt for 17/12-1 (Bream), som også er operert av BG og hvor PUD-en er ventet innlevert i løpet av året. Siden begge funnene er relativt små, har operatøren valgt å leie en FPSO for å få tilfredsstillende lønnsomhet.

Mangfoldet i aktørbildet som har karakterisert leteaktiviteten på norsk sokkel de siste årene, viser seg også på utbyggingssiden, da flere operatørselskaper (Statoil, Total, BG, Det norske, Lundin, ConocoPhillips, Marathon) planlegger å levere PUD i 2011.

 

Oppdatert: 13.01.2011

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.