Oljedirektoratet

Ny veiledning for årlig statusrapport for felt i produksjon

31.08.2016 Mal for årlig statusrapport er endret fra og med høsten 2016.

En årlig statusrapport for felt i produksjon skal sendes til Oljedirektoratet (OD) innen 1. november hvert år, se Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 47 og Ressursforskriften § 29.

Rapporten danner også grunnlag for evaluering av produksjonstillatelse, se Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 23, Fastsettelse av produksjonsforløp mv., og støtter rapportering til revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Den årlige statusrapporten for 2016 må ikke baseres på operatørens 2015-rapport, da det er innført store endringer i retningslinjer og skjema siden 2015-rapporten. Rapporten skal leveres elektronisk i tekstformat (som f.eks. Word, ikke PDF). Rapporten fylles ut på engelsk.

Fra 2016 viser den årlige statusrapporten, som RNB-rapporteringen, til Samarbeidsavtalen fastsatt av Olje- og energidepartementet (OED), og dermed til rettighetshavernes egne plandokumenter som f.eks. den langsiktige planen. Generelt er det nå større fokus på virksomhetsstyring, deriblant risikostyring og tidskritikalitet, se nytt kapittel 2, Virksomhetsstyring.

Det er ingen andre nye hovedkapitler. Det er imidlertid større endringer i de fleste kapitler, inkludert et nytt underkapittel 6.5 "Brenning og kaldventilering". Kapittel 8, “Felt- og områdeutvikling”, har nå større fokus på fremtidige ressurser, kapasitet og tredjepartsadgang.

Kontaktpersoner i OD:
Aslaug Eskeland Janssen, Telefon: 51 87 63 72
Tor Heldal, Telefon: 51 87 63 15

 

 

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 35/10-13 S
24.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 35/10-13 S i utvinningsløyve 827 SB, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Seks selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
20.06.2024 Seks selskaper har fått tilbud om letetillatelser til å lagre CO2 i fire arealer i Nordsjøen.
Produksjonstal mai 2024
20.06.2024 Førebels produksjonstal i mai 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 932 000 fat olje, NGL og kondensat.
Delta på seminar om leting
20.06.2024 Vi inviterer til seminar om leting i Barentshavet 23. – 24. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, og leverandører holder foredrag.
Gassfunn i Barentshavet
20.06.2024 Aker BP har gjort et gassfunn i letebrønn 7324/6-2 – «Ferdinand nord» – i Barentshavet.
Ensembledata: Ønsker tilbakemelding på veileder
19.06.2024 En gruppe under FORCE-paraplyen utarbeidet i 2023 en veileder for deling av ensemble-data i utvinningstillatelser. Nå er det tid for å evaluere.
Gass- og kondensatfunn i Nordsjøen
19.06.2024 Wintershall Dea har gjort funn (brønn 35/11-27 S) av gass, kondensat og olje i Nordsjøen, 100 kilometer sørvest for Florø.
Tørr brønn i Barentshavet
19.06.2024 Equinors brønn 7220/2-2 i prospektet «Snøras» i Barentshavet er tørr.
Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.