Oljedirektoratet

Utbyggingskostnadene nesten halvert

29.08.2016 Prisen på å bygge ut et felt på norsk sokkel har i gjennomsnitt falt med over 40 prosent siden høsten 2014. Det viser ODs analyse av åtte planlagte utbygginger som nærmer seg oppstart.

Nedgangen skyldes en kombinasjon av enklere utbyggingsløsninger og mer effektiv boring. I tillegg kommer lavere priser på arbeid og utstyr.

Investeringsestimatene for prosjektene Utgard, Oda, Zidane, Trestakk, Snilehorn, Johan Castberg, Snorre Expansion Project og Johan Sverdrup fase 2 har falt fra om lag 270 til 150 milliarder, ifølge operatørenes egne beregninger. Nedjusteringene er gjort i forbindelse med ulike beslutningsfaser i prosjektgjennomføringen.

«Dette er en betydelig og veldig gledelig reduksjon,» sier Oljedirektoratets direktør for utbygging og drift, Ingrid Sølvberg.

«Oljeselskapene og leverandørindustrien har lagt ned en formidabel innsats i å effektivisere virksomheten, og nå ser vi at tiltakene virker.»

Den største innsparingen på de åtte prosjektene skyldes endrede utbyggingsløsninger. Den nest største reduksjonen er innen boring og brønn, som i snitt utgjør rundt 30 prosent av de totale kostnadene i en feltutbygging. Dette skyldes nedgangen i leieprisen for borerigger, men også at selskapene planlegger brønner som er raskere å bore. I tillegg er selve boreoperasjonene effektivisert, slik at prisen per meter brønn vil bli mye lavere enn tidligere.

Også investeringer i rørledninger og kabler er antatt å falle betraktelig. Dette skyldes synkende materialpriser og at andre traseer blir valgt. Forenklede utbyggingsløsninger og prisfall på materialer vil gi rimeligere ombygginger og tilpasninger på innretningene der oljen og gassen fra nye utbygginger skal tas inn og prosesseres.

Tross den positive utviklingen i kostnadsbildet, advarer Sølvberg mot at kortsiktige innsparingstiltak blir gjennomført på bekostning av den langsiktige verdiskapingen på sokkelen. Hun advarer også mot å kutte bemanningen i viktige fagmiljøer, slik at innovasjonskapasiteten og evnen til å finne smarte løsninger blir svekket.

Oljedirektoratet ser tendenser til at selskaper prioriterer å investere minst mulig i utbyggingsfasen, noe som kan legge begrensinger på eller fordyre senere oppgraderinger av anleggene.

«Vi må ikke stelle oss slik at kostnadskuttene reduserer den framtidig fleksibiliteten på feltene, eller går ut over evnen og viljen til å ta i bruk teknologi som kan gi en bedre og mer effektiv ressursforvaltning,» sier utbyggingsdirektøren til slutt.

Oppdatert: 12.01.2017

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.