Oljedirektoratet

Ressursrapport 2017 - felt og funn

25.08.2017 De store gjenværende ressursene i funn og felt gjør det mulig å skape verdier for fellesskapet i mange tiår framover, viser Oljedirektoratets nye rapport.

Siden 1990 har de totale ressursene, inklusiv anslaget for uoppdagede ressurser, økt med over 40 prosent. Faktisk er det nå påvist mer ressurser enn vi forventet i 1990, og det er fortsatt mye igjen å finne. For å få ut alle verdiene, må næringen samarbeide om å utnytte infrastrukturen som finnes og ta tilgjengelig teknologi i bruk.

«I Norge har vi produsert olje og gass i snart 50 år og vi er fortsatt ikke halvveis. Det er funnet enorme mengder olje og gass på norsk sokkel som fortsatt venter på å bli produsert. Vi ønsker selskaper med evne og vilje til å ta i bruk ny kunnskap og avansert teknologi. Det vil gi lønnsom produksjon i mange tiår framover,» sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet.

Ved årsskiftet var det 77 funn på norsk sokkel som nå blir vurdert bygd ut. De fleste ligger i Nordsjøen, og de største ligger i Barentshavet. Ressursene i disse funnene utgjør 700 millioner Sm3 o.e.

I tillegg kan nær 850 millioner Sm3 o.e. produseres gjennom tiltak for økt utvinning, like mye som den totale produksjonen fra Statfjord-feltet siden oppstarten i 1979. Dette forutsetter at selskapene tar investeringsbeslutninger for prosjekter som allerede er identifisert.

Oljedirektoratet har nå også kartlagt et teknisk potensial for betydelige mengder olje og gass. Gjennom å bruke avanserte metoder for økt utvinning (EOR), kan det utvinnes i størrelsesorden 320 – 860 millioner Sm3 olje.

Dessuten er det betydelige mengder olje og gass i tette reservoarer som kan utvinnes ved å ta i bruk ny teknologi.

«Myndighetene forventer at alle ressurser som bidrar til verdier for samfunnet blir produsert, ikke bare de «enkle fatene». Dette krever at vi opprettholder sterke fagmiljøer og utvikler og anvender ny teknologi,» sier Sølvberg.

«Norsk sokkel har vært et laboratorium for testing av ny teknologi. Nå må vi bli ledende på å ta i bruk teknologiene som er utviklet. Vi har et sterkt offshore teknologimiljø i Norge. La oss sikre at det blir opprettholdt også i framtiden.»

Sølvberg understreker at «Norsk petroleumsnæring trenger ambisiøse ingeniører og visjonære ledere som gjennom godt samarbeid mellom oljeselskap, leverandører og myndigheter kan opprettholde norske sokkels sterke posisjonen innen utvikling og bruk av ny og avansert offshoreteknologi.»

Ressursrapport for felt og funn 2017 publiseres for første gang utelukkende digitalt.

 

Oppdatert: 04.02.2022

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.