Oljedirektoratet

Produksjonstal juni 2021

Prod-tall-illustrasjonsbilde-plattform-Morten-Berentsen

Illustrasjonsbilde.

21.07.2021 Førebels produksjonstal i juni 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 883 000 fat olje, NGL og kondensat.

Til saman blei det selt 7,9 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,8 GSm3 lågare enn månaden før.

Væskeproduksjonen i juni fordeler seg slik: 1 674 000 fat olje, 196 000 fat NGL og 12 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Oljeproduksjonen er 3,6 prosent under OD sin prognose for juni og 0,4 prosent over prognosen for kumulativ produksjon i 2021.

Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i juni er lågare enn venta er tekniske problem og vedlikehaldsstans på nokre felt.

Produksjon juni 2021

Graf som viser produksjon i juni 2021

Oljeproduksjon 2021

Figur som viser oljeproduksjon i 2021

Væskeproduksjon 2021

Figur som viser væskeproduksjon i 2021

Gassproduksjon 2021

Figur som viser gassproduksjon i 2021

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2021 er om lag 112,8 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel.

Av dette er om lag 49,9 MSm3 o.e olje, om lag 7,8 MSm3 o.e NGL og kondensat,

og det er selt om lag 55,1 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 2,4 MSm3 o.e. lågare enn i 2020.

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 21.07.2021

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.