Oljedirektoratet

Sokkelåret 2009 - Pressemeldinger

15.01.2010 Oljeproduksjonen faller fortsatt. Det haster med å ta et krafttak for å få opp oljeressursene i de store feltene. Mangel på beslutninger hos rettighetshaverne kan føre til at økonomisk lønnsomme ressurser går tapt.

Med dagens planer blir 54 prosent av oljen liggende igjen i feltene. Kun én prosents økt utvinningsgrad kan gi samfunnet netto inntekter på 100-150 milliarder kroner. Produksjonen erstattes i for liten grad av nye reserver.

Av myndighetenes mål om en reservetilvekst på 800 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje (fem milliarder fat olje) i perioden 2005-2015 ble 64 millioner Sm3 (402 millioner fat) olje bokført som nye reserver i 2009. Status for målet i 2015 er en tilvekst på 294 millioner Sm3 (1,85 milliarder fat) olje.

”Produksjonen kommer ikke av seg selv. Oljedirektoratet trykker på for at oljeselskapene setter i gang tiltak for å øke utvinningen fra eksisterende oljefelt. Dette er en god måte å forvalte ressursene på, og det er god samfunnsøkonomi,” sier oljedirektør Bente Nyland.

Hun finner det gledelig at det ble boret rekordmange letebrønner i fjor, 65 påbegynte. Hele 72 letebrønner ble avsluttet. Disse førte til 21 nye funn i Nordsjøen og 7 nye funn i Norskehavet, også det er rekord. Men de aller fleste funnene er små.

Kapitlene (del-pressemeldinger)

Oppdatert: 16.03.2011

Siste nyheter

Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.