Oljedirektoratet

Norsk gass viktig for Europas energisikkerhet

torgeir-stordal-molde

Oljedirektør Torgeir Stordal var blant innlederne under rundebordskonferansen i Molde onsdag. Konferansen handler om den geopolitiske situasjonen og viktigheten av norsk gassforsyning til Europa.

19.07.2023 Norge kan fortsette å være en stabil leverandør av olje og gass og bidra til Europas energisikkerhet i mange år framover. Men det krever at vi videreutvikler norsk sokkel.

"Norge kan være en stabil eksportør av olje og gass, og dermed bidra til Europas energisikkerhet i mange år framover”.

Det sa oljedirektør Torgeir Stordal på rundebordskonferansen i Molde onsdag. Tema for konferansen var den geopolitiske situasjonen og viktigheten av norsk gassforsyning til Europa. I salen satt politikere og representanter fra regionalt næringsliv.

Norge største gassleverandør

Etter bortfallet av russisk gass i fjor er Norge nå Europas største leverandør av gass.

“Med tilrettelegging fra myndighetene la gassprodusentene på norsk sokkel ned en stor innsasts for å levere så mye gass som mulig til Europa i 2022. Norsk gass er nå helt kritisk for Europas gassforsyning og energisikkerhet”, sa Stordal.

Produksjonen på norsk sokkel ligger fortsatt på et høyt nivå, og den vil øke de neste årene.

“Dette er det flere årsaker til. Vi har hele 93 felt på sokkelen. Felt som stenger ned blir jevnt og trutt erstattet av nye, og eldre felt produserer lenger og mer enn tidligere antatt. Gassproduksjonen har holdt seg på et stabilt høyt nivå over flere år, og utgjør nå over halvparten av produksjonen”, sa han.

torgeir-stordal-molde2.jpg

Fortsatt høy gassproduksjon

I 2022 ble det produsert 122 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass på norsk sokkel. Det er en økning på åtte prosent fra året før. Økningen tilsvarer gassforbruket til en tredel av alle tyske husholdninger.

“Dette er store tall, og dette bidraget fra Norge har vært svært viktig for energisikkerheten i Europa. Rykende ferske tall viser at gassproduksjonen fortsatt er høy.”

I første halvår var gassproduksjonen 58,4 milliarder Sm3, noe som er om lag fire prosent under fjoråret. Det skyldes for det meste vedlikehold på landanleggene nå på forsommeren. OD forventer at gassproduksjonen vil ligge på 2022-nivå de neste fire-fem årene.

“Mange spør om Europa har behov for all denne gassen på sikt. Det vi vet, er at Europas egenproduksjon vil fortsette å falle i årene framover. Selv om etterspørselen avtar, er det fortsatt et betydelig udekket behov som må dekkes av import. Norsk gass transporteres direkte i rør til Europa. Det gjør den svært konkurransedyktig.”

Norge vil levere olje og gass i mange år

Stordal sa videre at selv om produksjonen etter hvert avtar, kommer petroleumsnæringen fortsatt til å være stor og viktig i 2040. Industrien har besluttet mange nye utbyggingsprosjekter. Bare i 2022 ble det tatt investeringsbeslutninger for om lag 300 milliarder kroner.

“Disse beslutningene gjør at Norge kan være en stabil eksportør av olje og gass, og dermed bidra til Europas energisikkerhet i mange år framover.”

Det er fortsatt mye ressurser igjen på sokkelen, og leteaktiviteten er høy. Så seint som i dag ble det annonsert et betydelig gass/kondensat- og oljefunn nordvest for Troll-feltet.

“Skal vi fortsette som en betydelig leverandør på lang sikt, må det fortsatt investeres på sokkelen, både i videreutvikling av felt, utvikling av funn og i leting etter nye ressurser.”

Rundebordskonferansen 2023 arrangeres av Energiknutepunkt Nyhamna i samarbeid med Aukra Næringsforum og Molde Næringsforum. Målet er å utvikle Nyhamna i Aukra kommune til et sentralt energiknutepunkt og støtte overgangen til nullutslippssamfunnet.

Energiknutepunkt Nyhamna er et samarbeidsprosjekt mellom de fem kommunene i Romsdal sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune, LO, NHO og Høgskolen i Molde.

Foredragsholdere i år er var utenriksminister Anniken Huitfeldt, Erna Solberg, partleder i Høyre, Dr. Detlef Wächter, Tysklands ambassadør i Norge, Geir Hågen Karlsen fra Forsvarets høgskole, Frode Leversund fra Gassco, Peter Schwarz fra Wintershall DEA, Line Hoem, fylkesordfører i Møre og Romsdal, Odd Jørgen Nilssen, ordfører i Aukra kommune, Ronny Karlsen fra Wind Catchin Systems og oljedirektør Torgeir Stordal.

 

Les mer om produksjonen på norsk sokkel: Fortsatt høy gassproduksjon og mange nye utbyggingsprosjekter 

Les mer om framtidsutsiktene til norsk sokkel: Ressursrapport 2022 

Les  om det siste funnet på norsk sokkel: Gass/kondensat- og oljefunn vest for Trollfeltet i Nordsjøen


Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 19.07.2023

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S
23.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanene 34/6-7 S i utvinningsløyve 932, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Oljefunn i Nordsjøen
23.05.2024 Equinor har gjort et oljefunn i brønnen 25/11-H-1 H ved Svalin-feltet i Nordsjøen. Rettighetshaverne skal vurdere om funnet er lønnsomt å bygge ut.
Produksjonstal april 2024
22.05.2024 Førebels produksjonstal i april 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 104 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ledig stilling som samfunnsøkonom
14.05.2024 Vil du jobbe med faktabaserte analyser som viktige grunnlag for opplyste beslutninger og god samfunnsdebatt? Nå ønsker vi å styrke analysearbeidet i direktoratet med en samfunnsøkonom.
Utlysning av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2024
08.05.2024 Energidepartementet har 8. mai 2024 lyst ut TFO 2024, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
Boreløyve for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4
06.05.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for for brønnbanane 7324/6-2 og 7324/8-4 i utvinningsløyve 1170, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledige stillinger som dataanalytiker
03.05.2024 Vil du jobbe med et stort og komplekst datasett? Er du opptatt av grundig dataanalyse og dataintegritet? Har du lyst til å presentere data på en kreativ måte? Da er en av disse stillingene for deg!
Åtte selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
30.04.2024 Energidepartementet (ED) har mottatt søknader fra åtte selskaper i forbindelse med utlysningen av to områder i Nordsjøen knyttet til lagring av CO2 på norsk sokkel.
Inviterer til å nominere blokker for mineralvirksomhet på havbunnen
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har i brev av 29. april invitert aktører til å nominere blokker i forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen.
Boreløyve for brønnbane 35/10-14 S og 35/10-14 A
29.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanane 35/10-14 S og 35/10-14 A i utvinningsløyve 1185, jf. ressursforskrifta paragraf 13.